Brabant Remembers

75 jaar bevrijding

"De slag om Reusel"

Op 3 oktober 2019 is Reusel 75 jaar bevrijd.
Een feit, dat het op een heuglijke manier wil gedenken,
omdat van 22 september tot 3 oktober 1944 in deze plaats fel gevochten is.
Bijna twee weken is Reusel het middelpunt geweest van een felle strijd
tussen de Duitsers en de Geallieerden met een volledig verwoest centrum,
vele doden en gewonden en een massale vlucht van de bevolking naar kelders
en zelf gebouwde, primitieve schuilkelders en opvangcentra elders in de regio tot gevolg.
Verhalen van ouderen en enkele dagboeken getuigen daar nog steeds van.
Reusel lag aan de rand van Operatie Market Garden en het bezit daarvan was
voor zowel de Duitsers als de Geallieerden van groot belang:
voor de Duitsers, omdat zij een veilige terugtocht
via Tilburg naar het noorden wilden openhouden en voor de Geallieerden,
omdat zij in de flanken van hun operatie Market Garden
niet aangevallen wilden worden door uit het zuiden en westen terugtrekkende Duitsers.
Vandaar dat op 22 september 1944 de Duitsers Reusel ombouwden tot een vesting:
op verschillende plaatsen in het dorp werden barricades opgeworpen,
landmijnen werden op strategische plekken geplaatst, schuttersputten werden gegraven,
observatieposten werden bemand.
Bij deze activiteiten werd de Reuselse bevolking gedwongen ingeschakeld .
Behalve een groot aantal gesneuvelde soldaten
kwam er ook nog een twintigtal burgers om het leven door de Slag om Reusel,
zoals de strijd genoemd werd in de diverse binnen- en buitenlandse media.
Nu, na 75 jaar,
wil de vereniging Heemkunde Werkgroep Reusel
in samenwerking met het museum “De Bewogen Jaren 1939 -1950”
in Hooge Mierde deze belangrijke en ingrijpende episode
uit de Reuselse geschiedenis duidelijk in de belangstelling plaatsen.
Met medewerking van de hele bevolking van jong tot oud
wil zij de herinnering hieraan levendig houden.
Immers nu nog zijn diverse sporen van de bloedige strijd zichtbaar
en hebben veel ouderen nog (vage) herinneringen aan deze Slag om Reusel.
Door nu jong en oud in te schakelen bij deze herdenking
kan op een expliciete manier beleving en herinnering
doorgegeven worden aan de volgende generaties,
opdat het offer van en de dankbaarheid aan velen herinnerd blijft.
Er staan meerdere activiteiten op de planning:
- Een tentoonstelling
- Een herdenkingsconcert:
- Officiële herdenking van de 75-jarige bevrijding 
- Trucks by night 
- Opvoeringen van de herschreven revue uit 1945 
- Onthulling van een straatnamenbord
Houd onze agenda/kalender in de gaten!


We hebben 0 resultaten voor je gevonden.