Lage Mierde

Gemeente Reusel-De Mierden

De tweede grootste kern van gemeente Reusel-De Mierden

Behoorde in de Middeleeuwen toe aan de Norbertijner abdij van Averbode.
In Lage Mierde zijn veel bezienswaardige zaken bewaard gebleven.
Zo heeft het Vloeiend nog steeds de uitstraling van een Kempische  plattelandsnederzetting in het lage beekdal van rivier de Reusel.
Ook  zijn er mooie natuurgebieden te vinden, denk aan de Neterselse en Mispeleindse Heide, gevarieerd landschap met vennen,
heide beekdalen en bossen welke grenzen aan Landgoed De Utrecht.
Reusel-De Mierden

Ontdek de mooie plekjes in Reusel-De Mierden!

Wat is er te doen in Lage Mierde?
Dorpje in de Brabantse Kempen,
hoort bij Reusel-De Mierden....
We hebben 0 resultaten voor je gevonden.